Vecāku nolaidība jeb nerūpēšanās par bērnu

Vecāku nolaidība – bērnu aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšana (Bērnu tiesību aizsardzības likums; spēkā ar 22.07.1998.)

Vecāku nolaidība ir vardarbības veids, kad bērns tiek atstāts tādā psiholoģiskā un fiziskā situācijā, kad netiek nodrošinātas viņa attīstībai un izdzīvošanai svarīgas vajadzības.

Vecāku nolaidības veidi:

 • Fiziska nerūpēšanās par bērnu
 • Bērnam nav pieejama vecumam un veselībai atbilstoša pārtika,
 • Netiek laikus mainītas autiņbiksītes,
 • Nereaģē uz bērna raudāšanu, nemierina
 • Izlaiž bērna barošanas reizes,
 • Bērna apģērbs nav atbilstošs laika apstākļiem
 • Bērnam netiek nodrošināta vajadzībām atbilstoša dzīves vide – gulta, galds, sadzīves priekšmeti

Emocionāla nerūpēšanās par bērnu:

 • bērns ilgstoši tiek atstāts bez pieskatīšanas
 • vienaldzīga attieksme pret bērna emocionālajām vajadzībām, ignorēšana
 • vecāku apzināta izvairīšanās no emocionālas tuvības ar bērnu

Nerūpēšanās par bērna veselību:

 • bērnam nav ģimenes ārsta
 • netiek veiktas profilaktiskās potes
 • vecāki paši izvēlas zāles un to devas, nekonsultējoties ar ārstu
 • bērnam netiek nodrošināta medicīnsikā palīdzība

Nerūpēšanās par bērna izglītību:

 • bērns bieži kavē skolu
 • bērns bieži neapmeklē skolu
 • berns no rītiem netiek modināts, lai dotos uz skolu
 • vecāki atsakās sadarboties ar skolu pārstāvjiem
 • vecāki lielākajiem bērniem skolas laikā liek pieskatīt jaunākos bērnus
 • vecāki nerūpējas par bērnu spēju attīstību
 • vecāki neinteresējas par bērna sekmēm un skolas gaitām

Nerūpešanās par bērna sociālajām vajadzībām:

 • bērna izolēšana no normāliem, vecumam atbilstošiem sociālajiem kontaktiem