Padotības dienestu un Talsu Televīzijas apmeklējums

Talsu novada krīžu centra klientiem tiek sniegta iespēja apmeklēt Valsts policijas Talsu iecirkni, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Talsu nodaļu un Talsu televīziju, kurās katru reizi tiekam uzņemti ar kārtīgu devu sirsnības un laipnības.

Šie apmeklējumi sniedz ne tikai praktiskas un izglītojošas zināšanas par, piemēram, drošības jautājumiem, bet arī sniedz iespēju apskatīt attiecīgo profesiju ikdienas dzīvi. Daudziem tas ir kā pamudinājums tālākai profesijas apguvei.