Mūsu speciālisti

Vadītāja, valdes locekle Lelde Zosa

 • Biznesa augstskola Turība, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, augstāka mežsaimniecības inženiera kvalifikācija

Sociālā darbiniece –gadījumu vadītāja Dace Grunte

 • SDSPA “Attīstība” 2. līmeņa “sociālais darbs” VSDA “Attīstība” Sociālais darbinieks

Sociālā darbiniece – gadījumu vadītāja Iveta Popmane

 • LU P. Stradiņa medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības sociālā rehabilitētāja kvalifikācija;
 • Profesionālās augstākās izglītības sociālā darbinieka profesionālā kvalifikācija

Psiholoģe Ieva Freimute

 • LU, bakalaura grāds psiholoģijā;
 • LU, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija

Psiholoģe Santa Aboļeviča

 • LU, bakalaura grāds psiholoģijā;
 • LU, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija

Psiholoģe Svetlana Stepule

 • RPIVA profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
 • Psihologa sertifikāts Nr. 1300047 klīniskās un veselības psiholoģijas jomā

Psiholoģe Zinta Linde

 • LU, bakalaura grāds psiholoģijā;
 • LU, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;

Sociālā audzinātāja Sanita Kalvāne

 • Daugavpils Universitāte, Profesionālais bakalaura grāds, Pirmsskolas skolotājs;
 • Daugavpils Universitāte, Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē

Sociālā audzinātāja Edīte Brože

 • LU, Tukuma filiāle pirmsskolas izglītības skolotāja studijas
 • LU P.Stradiņa Medicīnas koledža, Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, sociālā rehabilitētāja kvalifikācija

Sociālā audzinātāja Gita Liepājniece

 • Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pamatskolas pedagogs

Sociālā audzinātāja Marta Tjarve

 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Tukuma filiāle, Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” ar apakšprogrammu “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”

Sociālā audzinātāja Vika Višņevska

 • RPIVA, Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija

Sociālā audzinātāja Katrīna Rozenbaha

 • LU, Profesionālā psiholoģijas bakalaura studijas

Nodarbību vadītāja Alla Spruģevica

 • LU, Sociālais pedagogs, diploms pielīdzināts maģistra grādam

Sociālā aprūpētāja Aija Lipšāne

 • Kandavas Lauksaimniecības tehnikums “Ēdienu gatavošanas speciālists”;
 • Mācību centrs “BUTS”, “Sociālais aprūpētājs”;
 • Sertifikāts “Sociālpsiholoģiskā palīdzība un atbalsts vardarbības gadījumos ”

Sociālais aprūpētājs Ingrīda Priede

 • Mācību centrs “BUTS”, “Sociālais aprūpētājs”;

Medmāsa Oksanu Spruģevica

 • LU P. Stradiņa Medicīnas koledža, ambulatorās aprūpes māsa;
 • Veselības inspekcijas izdots sertifikāts kā medicīnas māsai Nr.55537