Izjādes ar zirgiem

Vienu reizi nedēļā krīžu centra iemītnieki dodas uz izjādēm ar zirgiem.

Izjādes ir paredzētas gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Šajās nodarbībās bērniem un pieaugušajiem ir ne tikai iespēja pabūt zirga mugurā, bet arī mācīties, kā aprūpēt zirgu, to pabarot un samīļot profesionāļu klātbūtnē.

Šāda veida saskarsme ar zirgiem sniedz terapeitisku vidi, ar kuras palīdzību var strādāt ar tādām problēmzonām, kā:

  • Sociālo prasmju uzlabošana
  • Pašpārliecinātība
  • Emocionālo apzinātību
  • Empātiju
  • Uzticēšanos
  • Impulsu kontroli

Nodarbības ar zirgiem spēj palīdzēt efektīvāk strādāt ar:

1. Trauksmi

Trauksme mūsdienās kļuvusi arvien plašāk pazīstama un sastopama. Lai gan trauksmi gandrīz katrs no mums ir izjutis, taču dažkārt trauksme sasniedz ādu līmeni, kas sasniedz klīniskās diagnozes kritērijus (atdalīšanās trauksme, selektīvais mutisms, sociālā fobija, panikas traucējumi, agarofobija, ģeneralizēti trauksmes traucējumi).

2. Pēctraumas stresa sindromu

Šim sindromam raksturīga paaugstināts satraukums, reaktivitāte, uzācīgas atmiņas, murgi un izvairīšanās pēc traumatiskā notikuma. Lai gan cilvēki var sastapties ar dažāda veida traumatiskiem notikumiem, kas var provocēt PTSS (pēctraumas stresa sindromu), cilvēki, kuri ir kara veterāni un tie, kuri ir piedzīvojuši seksuālu uzbrukumu, ir visbiežāk pakļautie PTSS attīstībai.

3. Atkarībām

Atkarību jautājums arvien satrauc profesionāļus. Amerikas Savienotajās valstīs vien 2017. gadā 72 000 cilvēku mira no dažādu narkotiku pārdozēšanas. Papildus tradicionālajai terapijai, nodarbības ar zirgiem spēj palīdzēt tiem, kuri atkarīgi no dažādu narkotisko vielu lietošanas. Atkarību raisošo vielu patstāvīga lietošana var radīt ne tikai nopietnas fiziskas veselības problēmas, bet , piemēram, mazināt cilvēka pašpārliecinātību, pasliktinot arī personu spēju komunicēt ar citiem, paaugstinot pašizolešanās risku, kas var veicināt klīniskās depresijas attīstību. Nodarbības kopā ar zirgiem var veicināt personu spēju atvērties un kontrolēt impulsus.

4. UDHS

Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS) ir viens no traucējumiem, kura terapijā dzīvnieku iekļaušana var būt ļoti palīdzoša. Viens no iemesliem, kādēļ cilvēkiem ar UDHS tieši dzīvnieku iekļaušana var būt ļoti saistoša, ir fakts, ka šāda veida nodarbība prasa no viņiem aktīvu , aizraujošu iesaistīšanos. Zirgu iesaistīšana terapijā šiem cilvēkiem var palīdzēt mazināt agresiju, uzlabo fokusēšanās spējas, uzlabo spēju iekļauties ikdienas pienākumos un sekot vadlīnijām. Svarīga sastāvdaļa, kas palīdz terapijā šādiem cilvēkiem, ir sasnieguma sajūta. Bērni ar UDHS var kaut ko sasniegt paši šajās nodarbībās, un tas ir viņiem saistošāk un nozīmīgāk par to, ko izvirza, piemēram, skolotājs vai vecāks. Vairāk kā vienu tonnu sverošs dzīvnieks reaģē tā, kā tu viņam liec, jo tu esi bijis spējīgs fokusēt savu uzmanību uz šo rīcību pietiekami ilgi! Pietiekami saistoši, lai censtos šo spēju fokusēties attīstīt, kas ir viena no galvenajām grūtībām cilvēkiem ar UDHS.