Īss vēstures apraksts

Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs dibināts 1998. gadā kā Talsu evenģēliski luteriskās draudzes bezpeļņas organizācija. Centrs bija pirmais Latvijā, kas sāka sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

2000. gadā Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs sāka sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem.
2001. gadā Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs tika pārveidots no uzņēmuma – bezpeļņas organizācija – par nodibinājumu.
2009. gadā Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs kopā ar Latvijas Bērnu fondu un Talsu novada domi izveido nodibinājumu Talsu novada krīžu centrs