Fiziska vardarbība pret bērnu

Bērna veselībai un dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu. (Bērnu tiesību aizsardzības likums; spēkā ar 22.07.1998.)

Fiziski vardarbīga izturēšanās pret bērnu ir saistīta ar situācijām, kuru rezultātā bērnam apzināti tiek nodarītas fiziskas ciešanas un rodas miesas bojājumi

Fiziskas vardarbības veidi:

 • Sišana ar rokām vai priekšmetiem
 • Grūšana, grūstīšana
 • Mešana, sviešana
 • Purināšana
 • Knaibīšana
 • Žņaugšana
 • Slīcināšana
 • Saldēšana
 • Griešana
 • Dedzināšana, apdeguma radīšana
 • Ieslēgšana, ieslodzīšana
 • Neļaušana gulēt, aizmigt