Emocionāla vardarbība pret bērnu

Bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana ( draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu vai kā citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai) Bērnu tiesību aizsardzības likums; spēkā ar 2.07.1998.)

Emocionāla vardarbība pret bērnu ir tāda rīcība, kas liek bēram izjust emocionālu spriedzi, apdraudot vai ietekmējot vecumam atbilstošu emocionālo attīstību.

Bērnu emocionālās vardarbības veidi:

  • Kliegšana, bērna lamāšana
  • Draudēšana ar fizisku pāridarījumu
  • Bērna terorizēšana – bērna apvainošana, apsaukāšana, iedvešot bailes
  • Bērna ignorēšana – bērns tiek atraidīts, viņa svarīgās problēmas netiek pamanītas un apspriestas
  • Bērna apvainošana – bērns tiek apsaukāts un vainots par lietām, par kurām viņu nevar vainot
  • Emocionālās spriedzes radīšana bērnam – regulāra iebaidīšana un draudēšana
  • Ņirgāšanās par bērnu – no pieaugušo puses tiek radīti apstākļi, lai bērns bieži atrastos situācijās, kurās bērnu pazemo un kurās viņš kļūst par apsmieklu citiem
  • Bērna iesaistīšana zagšanā, ubagošanā, u.c. prettiesiskos darījumos