Talsu novada krīžu centrs

  • .

  • .

  • .

2009. gada 11. decembrī Nodibinājums "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs" (dibināts 1998.g.) līdzdalībā ar „Latvijas bērnu fondu” un Talsu novada domi reģistrēja Nodibinājumu
„Talsu novada krīžu centrs”.