2009. gada 11. decembrī Nodibinājums Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs
(dibināts 1998.g.) līdzdalībā ar „Latvijas bērnu fondu” un Talsu novada domi reģistrēja Nodibinājumu „Talsu novada krīžu centrs”.

Talsu novada krīžu centrs

Atbalstītāji:

AtbalstītājiSIF
Problēma ar lapu? Rakstiet Ansis100@gmail.com